Aktuality

Aktuality

Druhý rok výstavby železnice

Modernizácia trate je súčasťou globálneho prepojenia paneurópskeho železničného koridoru IV. V rámci hlavnej siete TEN-T Core, patrí medzi trate zaradené do dohôd AGC a AGTC (trasa č. E52 a C-E52) a zároveň je súčasťou prepojenia slovensko-českej hranice so slovensko-maďarskou hranicou cez Bratislavu.

strana 7 / 7

...  7 

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: