Dopravné a inžinierske stavby

Dopravné a inžinierske stavby

V oblasti dopravného a inžinierskeho staviteľstva sa zameriavame na výstavbu:

  • diaľnic a rýchlostných ciest
  • ostatných cestných komunikácií
  • mostov
  • železničných tratí
  • koľajových nástupíšť a železničných budov
  • lesných požiarnych ciest
  • inžinierskych sietí

Spokojní zákazníci

logo nds
logo svp
logo ksk
logo vv
logo ssc
logo zsk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: