Naše stavby

Naše stavby

Výstavba a modernizácia železničnej infraštruktúry

Stavby modernizácie železničnej infraštruktúry na Slovensku a v Českej republike, cieľom ktorých je zabezpečiť rýchlu, bezpečnú a spoľahlivú prepravu osôb a tovaru po železničných tratiach a na ktorých výstavbe sa aktívne podieľa spoločnosť VÁHOSTAV - SK, a.s.

I. etapa severného obchvatu Prešova ide do finále

Úsek tvorí časť dopravnej siete Európskej únie TEN-T. Realizáciou tejto etapy sa prevedie doprava v smere od Sabinova do mimoúrovňovej križovatky Vydumanec na diaľnicu D1, čím sa odľahčí doprava v meste Prešov a motoristickej verejnosti sa ušetrí 10 minút jazdy.

Mesto Veľký Šariš má prvý vlastný most

V máji tohto roku bola ukončená a odovzdaná do užívania stavba Veľký Šariš Baratoky. Jej súčasťou bolo, okrem výstavby novej miestnej komunikácie, aj premostenie rieky Torysa a tri križovania s miestnymi komunikáciami. Vytvorilo sa tak nové prepojenie obytnej zóny.

strana 1 / 2

 1 

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: