Špeciálne zakladanie stavieb

Špeciálne zakladanie stavieb

Práce špeciálneho zakladania realizujeme v spolupráci dcérskou spoločnosťou VHS-Geotech.

  • vŕtané železobetónové pilóty
  • maloprofilové produkty
  • zemné klince
  • tyčové a lanové zemné kotvy
  • mikropilóty
  • injektáž
  • striekané betóny
  • štetovnice a záporové paženie
  • odvodňovacie vrty
  • kopané tesniace podzemné steny

Spokojní zákazníci

logo nds
logo svp
logo ksk
logo vv
logo ssc
logo zsk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: