Naša história

Naša história

Naša spoločnosť píše už 70-ročnú históriu v slovenskom stavebníctve. Od svojho vzniku až do začiatku 90-tych rokov minulého storočia bola naším nosným programom realizácia vodohospodárskych stavieb.

Za účelom využitia hydroenergetického potenciálu bolo v povojnových časoch rozhodnuté o vybudovaní vodných diel na jednotlivých povodiach slovenských riek. Výstavbou bol poverený novovzniknutý národný podnik HYDROSTAV. Výstavba okolo roku 1954 prebiehala na Oravskej priehrade, v Nosiciach, v Kostolnej, v Hornej Strede, v Novom meste n./Váhom a na ďalších miestach. Objem prác každoročne narastal a z tohto dôvodu došlo k rozdeleniu pôsobnosti, kedy HYDROSTAV bude realizovať stavby od Nosickej priehrady po prúde rieky Váh a novovzniknutý národný podnik VÁHOSTAV proti prúdu rieky Váh. Za sídlo bola zvolená Žilina. Formálny akt vzniku je 01.07.1954. Novovzniknutý VÁHOSTAV prevzal od HYDROSTAV-u dokončenie Oravskej priehrady, VD Krpeľany a pripravovanej hydroelektrárne Sučany.

Významné stavby


 • 1953Hornovážska kaskáda Krpeľany - Sučany - Lipovec
 • 1958Strednovážska kaskáda Hričov - Mikšová - Považská Bystrica
 • 1962ZVL Kysucké Nové Mesto - Žilina - Bytča
 • 1963Vodné diela Domaša a Ružín
 • 1965Sústava vodných diel Liptovská Mara - Bešeňová
 • 1966Tatra Čadca
 • 1970Slovena Čadca
 • 1973Celulózovo-papiernický priemysel Ružomberok, Žilina, Martin a Harmanec
 • 1974Vyrovnávacia nádrž Tvrdošín
 • 1975Vodné dielo Kráľová
 • 1976Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh
 • 1978Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros
 • 1982Jadrová elektráreň Mochovce
 • 1983Vodné nádrže Nová Bystrica a Luboreč
 • 1985Vodárenská nádrž Starina - II. stavba
 • 1989Vodárenská nádrž Málinec

Spoločenské zmeny v novembri 1989 sa významne dotkli každej oblasti života, nevynímajúc stavebníctvo. Prechod z plánovaného hospodárstva na hospodárstvo trhové prinieslo zmeny v legislatíve, v investičnej výstavbe, v spôsobe financovania stavieb a v celkovom fungovaní stavebného biznisu. Prebehla veľká a malá privatizácia. V súvislosti s predpokladaným rozbehom diaľničného programu, prevažne v hornatej časti Slovenska, firma v roku 1993 zakladá akciovú spoločnosť so špecializáciou na tunely, Prvú slovenskú tunelársku, a. s. K vodohospodárskym dielam pribudlo budovanie diaľničnej infraštruktúry a železničných koridorov, vrátane zložitých stavieb mostov, či tunelov. Zároveň sa spoločnosť stavebne začala orientovať aj na výstavbu priemyselných komplexov a ich infraštruktúry.

Významné stavby


 • 1992Vodná nádrž Turček
 • 1993Čistiarne odpadových vôd Žiar nad Hronom a Brezno
 • 1994Vodné diela Žilina a Čuňovo
 • 1995Budova VÚB banky
 • 1996Cesty I/18 Žilina - ľavobrežná a I/11 Čadca - obchvat
 • 1996Budova Národnej banky Slovenska
 • 1997Tunel Branisko
 • 1997Malá vodná elektráreň Veľké Blahovo
 • 1998Obnova areálu NKP Bratislavský hrad
 • 1999Podzemné garáže hotela Carlton Bratislava

Po zvážení všetkých okolností a v snahe vytvoriť podmienky pre vstup strategického partnera, sa VÁHOSTAV v roku 2001 rozhodol rozšíriť predmet činnosti svojej dcérskej spoločnosti, založenej v roku 1993, a premenoval ju na VÁHOSTAV - SK. Ako jediný akcionár navýšil jej základné imanie formou vkladu časti podniku VÁHOSTAV a pridelením časti zákaziek výrobného programu. Uvedený akt bol potvrdený právoplatným uznesením Obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňa 15.5.2001. Spoločnosť pokračovala vo svojej činnosti ako VÁHOSTAV - SK a ďalej si plnila svoje zmluvné povinnosti na stavbách, ktoré zostali v jej portfóliu; pokračovala v realizácii stavieb, ktoré boli predmetom vkladu, rozvíjala svoju činnosť, zrealizova zverené stavby a získavala stavby nové.

Významné stavby


 • 2001Cesta I/11 Skalité - hranica SR/PR
 • 2002Diaľničný privádzač I/11 Žilina, Budatín - Brodno
 • 2003Čistiareň odpadových vôd Nitra
 • 2004Diaľnica D1, úsek Vrtižer - Hričovské Podhradie
 • 2005Rýchlostná cesta R3, úsek Oravský Podzámok - Horná Lehota
 • 2006Protipovodňová ochrana mesta Bratislava
 • 2007Obytný súbor Amfiteáter
 • 2008Diaľnica D1, úsek Sverepec - Vrtižer
 • 2009ŽSR, Modernizácia železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom - Púchov
 • 2010Malé vodné elektrárne Dobrohošť, Hronská Dúbrava a Stará Ľubovňa
 • 2011Diaľnica D1, úseky Jablonov - Studenec a Jánovce - Jablonov

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: