Výroba a montáž prefabrikátov

Výroba a montáž prefabrikátov

Segment zastrešuje naša dcérska spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, ktorá vyrába PREFA prvky určené pre:

  • pozemné stavby (základové kalichy, stĺpy, základové nosníky, balkóny, lódžie, schodiskové ramená, ...)
  • mostné stavby (predpäté nosníky tvaru obráteného „T“ a tvaru „I“, filigránové dosky, rímsy, ...)
  • cestné stavby (zvodidlá GMV-120, protihlukové steny, systém oporných stien, cestné panely, ...)
  • vodohospodárske stavby (oporné steny, rámové priepusty, odvodňovacie žľaby, dielce ČOV, ...)
  • ostatné prefabrikáty (dielce oporných múrov, dielce na energokanály, kotevné prahy, ...)

Spokojní zákazníci

logo nds
logo svp
logo ksk
logo vv
logo ssc
logo zsk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: