Dozorná rada spoločnosti

Dozorná rada spoločnosti

Úlohou dozornej rady je predovšetkým vykonávať dohľad nad pracovnými postupmi predstavenstva, všeobecnými záležitosťami firmy a jej dcérskych spoločností.

Dozorná rada spoločnosti VÁHOSTAV - SK má troch členov.

Ing. Jana Jurčacková
predseda dozornej rady

Luděk Kostka
člen dozornej rady

Ing. Róbert Pál
člen dozornej rady volený zamestnancami

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: