Mosty

Mosty

Technológie výstavby mostov:

  • predpäté monolitické železobetónové mosty na pevnej skruži
  • predpäté monolitické železobetónové mosty technológiou letmej betonáže
  • predpäté monolitické železobetónové mosty technológiou betonáže na dolnej výsuvnej skruži
  • mosty z predpätých tyčových prefabrikátov spriahnutých ŽB doskou technológiou zavážacieho mosta
  • spriahnuté oceľovo-betónové mosty - oceľové nosné trámy spriahnuté so ŽB doskou mostovky

Spokojní zákazníci

logo nds
logo svp
logo ksk
logo vv
logo ssc
logo zsk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: