Priemyselné stavby

Priemyselné stavby

V oblasti pozemného staviteľstva realizujeme výstavbu:

  • priemyselných komplexov
  • infraštruktúr priemyselných areálov
  • výrobných hál
  • skladových priestorov a logistických centier
  • železobetónových skeletov

Spokojní zákazníci

logo nds
logo svp
logo ksk
logo vv
logo ssc
logo zsk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: