Kontakt

Kontakt

Kontaktné údaje

VÁHOSTAV, a. s.
Bytčická 14, 010 01 Žilina

Telefón: +421 (41) 517 1111
E-mail: info@vahostav.sk

Vedenie spoločnosti:
Zobraziť kontakty na vedenie spoločnosti

Fakturačné údaje

VÁHOSTAV, a. s.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

IČO: 313 566 48
DIČ: 20 20 333 216
IČ DPH: SK 20 20 333 216
Zapísaná: MS Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5996/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2215 1750


Protispoločenská činnosť: Podanie oznámenia

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: