Konštrukčné vrstvy vozoviek

Konštrukčné vrstvy vozoviek

V spolupráci s dcérskou spoločnosťou VHS-Asfalty realizujeme:

  • pokladanie asfaltových povrchov
  • frézovanie asfaltových a betónových krytov
  • postreky asfaltovými emulziami
  • zlepšovanie únosnosti zemín
  • nestmelené a stmelené podkladové vrstvy
  • úpravu zemín hydraulickým spojivom
  • strojové zametanie a čistenie komunikácií

Spokojní zákazníci

logo nds
logo svp
logo ksk
logo vv
logo ssc
logo zsk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: