Vodohospodárske stavby

Vodohospodárske stavby

Vo vodohospodárskom segmente realizujeme výstavbu:

  • priehrad
  • vodných elektrární
  • malých vodných elektrární
  • protipovodňových poldrov a ochranných hrádzí
  • čističiek odpadových vôd
  • kanalizácií
  • úprav a prekládok vodných tokov

Spokojní zákazníci

logo nds
logo svp
logo ksk
logo vv
logo ssc
logo zsk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: