Stavebné skúšobníctvo

Stavebné skúšobníctvo

Naše skúšobné laboratórium CONTROL-VHS-SK ponúka široké portfólio skúšok so zameraním sa na:

  • geotechnické skúšky zemín a sypanín
  • laboratórne rozbory zemín
  • nedeštruktívne skúšky betónov
  • tlakové skúšky tesnosti potrubia a šácht
  • merania nerovnosti povrchu latou
  • skúšky pevnosti a odtrhové skúšky betónov
  • skúšky čerstvej betónovej zmesi
  • merania vlhkosti betónových konštrukcií

Spokojní zákazníci

logo nds
logo svp
logo ksk
logo vv
logo ssc
logo zsk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: