Aktuality

Aktuality

Prítomnosť a budúcnosť skupiny VÁHOSTAV - SK

Zhodnotenie vývoja v spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s. od jej vstupu do skupiny Geosan a jej vyhliadok na najbližšie obdobie. Aj o týchto témach je interview s generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva JUDr. Jiřím Skuhrom pre časopis ASB.

strana 1 / 7

 1  ...

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: