Doprava a mechanizácia

Doprava a mechanizácia

V oblasti dopravy a mechanizácie so svojou dcérskou spoločnosťou VHS-DaM poskytujeme:

  • služby v oblasti nákladnej dopravy
  • sklápaciu a špeciálnu dopravu
  • realizáciu prác stavebnými strojmi
  • požičovňu vežových žeriavov
  • opravy nákladných a osobných vozidiel
  • opravy stavebných strojov

Spokojní zákazníci

logo nds
logo svp
logo ksk
logo vv
logo ssc
logo zsk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: