Aktuality

Aktuality

Modernizácia železničnej trate v treťom roku výstavby

V priebehu roku 2022 bolo členenie stavby aktualizované za účelom akcelerovať výkon inžinierskej činnosti zhotoviteľa z dôvodov eliminácie obštrukcií a nekonania dotknutých tretích strán a kvôli miestne príslušným dôvodom, keďže stavba končí na území Českej republiky.

strana 3 / 7

 3  ...

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: