D1 úsek Hubová - Ivachnová

D1 úsek Hubová - Ivachnová

Názov stavby:
Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Projektant:
Združenie projektantov
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.
  GEOCONSULT a.s.

Zhotoviteľ:
Združenie Čebrať

Projektový manažér:
Ing. Martin Ronec

Začiatok realizácie:
12/2013

Ukončenie realizácie:
???

Lokalita:
Žilinský kraj, okres Ružomberok, katastrálne územie Hubová, Hrboltová, Ružomberok, Martinček, Lisková, Ivachnová

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: