Modernizácia koridoru ŽSR

Modernizácia koridoru ŽSR

Názov stavby:
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa

Objednávateľ:
Železnice Slovenskej republiky

Projektant:
REMING CONSULT a.s.

Zhotoviteľ:
Združenie "ŽSR, Kysuce"

Projektový manažér:
Ing. Milan Kubala

Doba realizácie:
25 mesiacov od prevzatia staveniska

Lokalita:
Žilinský kraj, okres Čadca, katastrálne územie Svrčinovec, Čadca, Krásno nad Kysucou

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: