Kanalizácia Chrenovec - Brusno

Kanalizácia Chrenovec - Brusno

Názov stavby:
Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia

Objednávateľ:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Projektant:
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Zhotoviteľ:
Združenie VHS - Adifex - Hastra - Chrenovec-Brusno - kanalizácia

Projektový manažér:
Ing. Milan Čiernik

Začiatok realizácie:
30.09.2021

Ukončenie realizácie:
30.09.2023

Lokalita:
Trenčiansky kraj, okres Prievidza, katastrálne územie Ráztočno, Jalovec, Prievidza, Chrenovec - Brusno, Veľká Čausa

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: