D3 Zelený most Svrčinovec

D3 Zelený most Svrčinovec

Názov stavby:
D3 Zelený most Svrčinovec

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Generálny projektant:
SHP SK s.r.o.

Zhotoviteľ:
Združenie Zelený most Svrčinovec

Projektový manažér:
Ing. Milan Kubala

Doba realizácie:
450 dní od dátumu začatia prác (01.06.2022)

Lokalita:
Žilinský kraj, okres Čadca, katastrálne územie Svrčinovec

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: