Modernizácia železničnej trate

Modernizácia železničnej trate

Názov stavby:
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR

Objednávateľ:
Železnice Slovenskej republiky

Projektant:
REMING CONSULT a.s.

Zhotoviteľ:
Združenie JV ICM - VÁHOSTAV-SK

Projektový manažér:
Ing. Zdeněk Kachyňa

Termín zahájenia:
10.09.2020

Termín ukončenia:
13.05.2024

Lokalita:
Bratislavský kraj:
- okres Bratislava, katastrálne územie Bratislava - Devínska n. Ves
- okres Malacky, katastrálne územie Stupava, Zohor, Plavecký Štvrtok, Malacky

Trnavský kraj:
- okres Senica, katastrálne územie Kúty, Brodské

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: