CONTROL-VHS-SK

CONTROL-VHS-SK

Predmetom činnosti spoločnosti CONTROL-VHS-SK je realizácia geotechnických skúšok zemín a sypanín, laboratórne rozbory zemín, nedeštruktívne skúšky betónov, tlakové skúšky tesnosti potrubia a šácht, merania nerovnosti povrchu latou, skúšky pevnosti a odtrhové skúšky betónov, skúšky čerstvej betónovej zmesi, merania vlhkosti betónových konštrukcií a skúšky izolačných systémov vozoviek na mostoch.


Kontakt

  • Prevádzka: Kamenná 14, 010 01 Žilina
  • Fakturačná adresa: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
  • Telefón: (+421) 903 575 283
  • E-mail: durka@control-vhs-sk.sk

Skupina VÁHOSTAV

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: