VÁHOSTAV-SK-PREFA

VÁHOSTAV-SK-PREFA

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA bola založená dňa 11.09.2001 ako dcérska spoločnosť VÁHOSTAV - SK. Výroba betónových prefabrikátov a transportbetónu na prevádzke v Hornom Hričove má však dlhoročnú tradíciu, ktorá siaha až do roku 1964. V súčasnosti sa spoločnosť zároveň venuje aj spracovaniu a predaju betonárskej výstuži a prenájmu debnenia DOKA a PERI.


Kontakt

Skupina VÁHOSTAV

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: