VHS-DaM

VHS-DaM

Spoločnosť VHS-DaM vznikla v roku 2018 odčlenením strediska dopravy a mechanizácie zo spoločnosti VÁHOSTAV - SK. Svojou činnosťou je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti nákladnej dopravy, predovšetkým sklápacia a špeciálna doprava a na realizáciu prác stavebnými strojmi. Spoločnosť VHS-DaM ponúka aj opravy nákladných a osobných vozidiel, opravy stavebných strojov a prenájom vežových žeriavov.


Kontakt

  • Prevádzka: Horný Hričov 221, 013 42 Horný Hričov
  • Korešpondenčná adresa: Bytčická 14, 010 01 Žilina
  • Fakturačná adresa: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
  • Telefón: (+421 41) 325 4102
  • E-mail: info@vhs-dam.sk

Skupina VÁHOSTAV

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: