VHS-Geotech

VHS-Geotech

Spoločnosť VHS-Geotech vznikla v roku 2019 odčlenením strediska špeciálneho zakladania zo spoločnosti VÁHOSTAV - SK.  Predmet jej činnosti zahŕňa realizáciu vŕtaných železobetónových pilót, maloprofilových produktov, zemných klincov, tyčových a lanových zemných kotiev a mikropilót. Spoločnosť vykonáva taktiež injektáže, striekané betóny, štetovnice a záporové paženie, odvodňovacie vrty, kopané tesniace podzemné steny. Zároveň ponúka práce autožeriavom a prenájom strojov a zariadení.


Kontakt

  • Prevádzka: Kamenná 14, 010 01 Žilina
  • Korešpondenčná adresa: Bytčická 14, 010 01 Žilina
  • Fakturačná adresa: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
  • Telefón: (+421 41) 517 1473
  • E-mail: info@vhs-geotech.sk

Skupina VÁHOSTAV

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: